Zang & Melodie Uw internet browser ondersteund de EMBED tag niet, de Vlaamse Leeuw kan u nog steeds beluisteren door <a href="music/devlaamseleeuw.mp3">hier</a> te klikken.
Enkel Melodie Uw internet browser ondersteund de EMBED tag niet, de Vlaamse Leeuw kan u nog steeds beluisteren door <a href="music/devlaamseleeuw.mp3">hier</a> te klikken.

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (x2)

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (x2)

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees’lijk voor hen op.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (x2)

Wee hem, de onbezonnen, die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit ’t oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (x2)

Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in ’t oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op’s vijands trillend lijk.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (x2)


"De Vlaamse Leeuw" is een gedicht geschreven door de toneelschrijver Hippoliet J. van Peene (Kapelrijke 1811 – Gent 1864) en gecomponeerd door Karel van Miry (Gent 1823 – 1889). De Vlaamse leeuw is een strijdlied, karakteristiek voor de strijdliteratuur uit het midden van de 19de eeuw. De tekstdichter inspireerde zich op de Leeuwenzang in de Brabantse Yeesten van Jan van Boendale.
De melodie en de eerste strofe zijn geheel ontleend uit een lied van Nikolaus Becker (1809-1845; Romantiek): het Rheinlied (Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein).
Hosting door SpeedyCom.net